Jak zrezygnować z dziedziczenia

Kiedy wiemy, że jesteśmy uprawnionymi beneficjentami spadku, musimy zrezygnować z tego lub go zaakceptować . Nie zawsze musimy to akceptować, w zależności od warunków, w jakich się znajdujemy i tego, co odziedziczymy. Podobnie jak większość procesów związanych z testamentami, rezygnacja z dziedziczenia wymaga kilku kroków. W .com wyjaśniamy, jak w prosty sposób zrezygnować z dziedziczenia .

Charakterystyka i powody rezygnacji z dziedziczenia

Każda osoba, która jest uprawnionym spadkobiercą, ma prawo do swobodnego jej przyjęcia lub zrzeczenia się z własnej woli, jednak musi być dokonana w pełnym spadku, nie możemy przyjąć jednej części i zrzec się innej. Oto niektóre powody, dla których możemy chcieć zrezygnować z dziedziczenia :

 • W przypadku, gdy dziedziczenie obejmuje znaczną ilość długów, a my nie chcemy lub nie możemy ich obciążyć.
 • Pragniemy wyrzec się naszej części na rzecz innego spadkobiercy, który znajduje się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej.
 • Mamy niepełnosprawność, która uniemożliwia nam korzystanie ze wspomnianego spadku.
 • Często zdarzają się przypadki osób starszych, które otrzymują spadek i chcą przekazać je swoim potomkom.

Charakterystyka rezygnacji z dziedziczenia:

 • Możemy to przeprowadzić tylko wtedy, gdy jesteśmy uprawnionymi beneficjentami tego spadku.
 • Nie możesz częściowo zrzec się dziedziczenia, musimy je zaakceptować lub zrzec się go w całości do części, która należy do nas.
 • Jest to akt nieodwołalny po rezygnacji.
 • Nie można go przeprowadzić, jeżeli wydarzyło się zdarzenie, dla którego przyjęcie spadku jest automatyczne.

Jak zrezygnować z dziedziczenia

 • Rezygnacja musi być wyraźna i wyraźna.
 • Musi się to odbywać w publicznym akcie przed notariuszem lub przed sądem w przypadku postępowania sądowego zarządzającego spadkiem.
 • Można to zrobić w tym samym dokumencie, w którym dziedziczenie jest podzielone na partycje .
 • Musiało upłynąć dziewięć dni od śmierci, aby móc wyrzec się dziedzictwa.
 • Nie możemy go odrzucić, jeśli spowoduje to stratę dla naszych wierzycieli. Mogą one żądać upoważnienia do żądania części, która im odpowiada.
 • Inną możliwością jest akceptacja na rzecz zapasów . Oznacza to, że odpowiemy tylko na odziedziczone długi do wysokości wartości odziedziczonego dziedzictwa. W ten sposób długi dziedzictwa nie spowodują szkody dla naszego dziedzictwa.