Jak ubiegać się o ubezpieczenie społeczne

W administracji publicznej prawie wszystkie procesy są skomputeryzowane. Zdarza się, że komputery są błędne i z powodu jakiegoś błędu komputerowego, możesz otrzymać powiadomienia z Social Security, które ci nie odpowiadają. W Ubezpieczeniach Społecznych możesz również zgłaszać roszczenia, a my wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.

Kroki, które należy wykonać:

1

Urząd Ubezpieczeń Społecznych udostępnia użytkownikom kilka sposobów przedstawiania skarg lub sugestii. Mogą to być telematyczne, pocztowe lub osobiste.

2

Jeśli zdecydujesz się na formułowanie skargi drogą elektroniczną, musi ona zostać sformułowana za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy. Aby uzyskać do niego dostęp i wyświetlić go prawidłowo, komputer, z którego ma zostać złożona skarga, musi mieć zainstalowany certyfikat cyfrowy, za pomocą którego używany jest identyfikator elektroniczny.

3

Jeśli przeciwnie, zdecydujesz się na wydanie skargi osobiście. W każdym biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają formularz, który należy wypełnić danymi, aby przedstawić skargę lub sugestię.

4

Ubezpieczenia społeczne można również składać do skarg za pośrednictwem poczty . Aby to zrobić, na stronie internetowej Ministerstwa Pracy musisz pobrać odpowiedni formularz, wypełnić go, sporządzić jego kopię i przesłać wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi do Regionalnej Administracji Zabezpieczeń Społecznych Wspólnoty Autonomicznej w którym mieszkasz

5

Po otrzymaniu formularza Ubezpieczenia Społecznego będą mieli okres 20 dni roboczych na złożenie wniosku o dodatkowe informacje dotyczące skargi. Jeśli w tym okresie nie otrzymano żadnej odpowiedzi, obywatel może pojawić się w biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, aby dowiedzieć się, co jest powodem milczenia administracyjnego.

6

Z drugiej strony, jeśli chcemy uzyskać jakiekolwiek błędne powiadomienie, które dotarło do domu przez Skarb Państwa Ubezpieczenia Społecznego, należy złożyć odwołanie do odwołania.

7

Powód będzie miał miesiąc na wypełnienie formularza odwołania na utrzymanie i przesłanie go wraz z dowodami, że administracja popełniła błąd, do urzędu ubezpieczeń społecznych. Wysłanie odwołania do odwołania nie powoduje zawieszenia wykonania kwestionowanego aktu.

8

Po złożeniu odwołania administracja ma 3 miesiące na rozwiązanie i powiadomi zainteresowaną stronę o swojej decyzji. Po tym okresie, bez otrzymania odpowiedzi, zrozumiałe będzie, że administracja polegała na ciszy administracyjnej i nie będzie możliwości rozwiązania poza kanałem sądowym.