Jak są znaki tranzytu informacji

Aby osiągnąć bezpieczną jazdę, niezbędne jest poznanie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego . Podobnie musimy znać i rozumieć znaki drogowe, które wskazują obowiązki, zakazy, zalecenia itp. w czasie jazdy po drodze. Sygnały informacyjne to takie, które identyfikują, kierują i odwołują się do usług, miejsc lub innych wskazań przydatnych dla kierowców. Na ogół mają niebieskie tło i czarno-białe oznaczenia, chociaż znajdziemy także inne kolory, zwłaszcza w nazewnictwie drogowym. W tym artykule znajdziesz więcej informacji na temat sposobu, w jaki znaki drogowe są dostępne.

Kroki, które należy wykonać:

1

Jak wskazuje jego nazwa, sygnały ruchu informacyjnego wskazują i przekazują nam dane o usługach, które znajdziemy w pobliżu punktu kilometrażowego, w którym się znajdują, tak jak w przypadku:

 • Służba zdrowia lub centrum medyczne
 • Usługa telefoniczna
 • Stacja obsługi
 • Warsztat mechaniczny
 • Restauracja
 • Policja
 • Hotel
 • Camping

2

Wskazują również miejsca zainteresowania turystycznego, inne środki transportu i inne punkty, które mogą być przydatne dla kierowców:

 • Punkt panoramiczny
 • Plaza
 • Spa
 • Taxi
 • Terminal autobusowy lub autobusowy
 • Terminal kolejowy
 • Lotnisko
 • Plaża
 • Muzeum

3

Z drugiej strony, sygnały ruchu informacyjnego wskazują cechy drogi :

 • Parking
 • Dozwolone, aby skręcić w lewo / w prawo
 • Kierunek dozwolony w lewo / w prawo / w obu kierunkach

4

Ten typ sygnałów wskazuje również informacje o:

 • Początek / koniec autostrady
 • Droga lub ślepa uliczka
 • Przekierowanie przez zmianę kierunku
 • Korzystanie z pasów ruchu
 • Przejazd drogowy lub przejezdny (otwarty lub zamknięty)
 • Maksymalna dozwolona prędkość

5

Wreszcie widzimy, że nomenklatura drogowa i miejska jest również wskazywana przez sygnały ruchu informacyjnego. W ten sposób określa się:

 • Rodzaj drogi (krajowa, prowincjonalna itp.)
 • Nomenklatury miejskie
 • Identyfikacja regionów i miejscowości
 • Punkty kilometrowe

6

Oprócz sygnałów informacyjnych główne znaki drogowe są podzielone na następujące typy:

 • Znaki drogowe zapobiegania
 • Przejściowe znaki drogowe
 • Regulacyjne znaki tranzytowe