Jak działa wolontariat

Jeśli chcemy pomóc w pracy wolontariackiej, mamy do wyboru wiele dziedzin. Hiszpania ma ważną grupę wolontariuszy, którzy poświęcają swoje wysiłki, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Według Rocznika Trzeciego Sektora Działań Społecznych w Hiszpanii w 2010 r. Prawie trzech na dziesięciu wolontariuszy współpracuje w Hiszpańskim Czerwonym Krzyżu, ONCE i Cáritas w Hiszpanii, ale istnieje wiele innych oficjalnych organów, w których można pomóc.

Kroki, które należy wykonać:

1

Pomoc jest zawsze mile widziana, ale lepiej jest wybrać obszar, w którym nasz zawód może przynieść więcej korzyści . Brak profesjonalizacji personelu ochotniczego jest jednym z największych problemów tej grupy. Na przykład, jeśli nasze szkolenie koncentruje się na zdrowiu, z pewnością zrobimy znacznie więcej w działaniach pomocy humanitarnej niż w działaniach wolontariatu edukacyjnego lub integracji społecznej.

2

Najczęstsze rodzaje wolontariatu i niektóre z ich obszarów tematycznych to: - wolontariat działań społecznych : są to działania solidarności w obrębie twojego miasta lub społeczności, o bardziej lokalnym zasięgu. Działania społeczne obejmują inicjatywy promujące ochronę środowiska, pomoc osobom zależnym. - Wolontariat na rzecz współpracy na rzecz rozwoju : obejmuje współpracę w innych krajach rozwijających się. Koniec współpracy na rzecz rozwoju to likwidacja ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego; jego celem jest zwiększenie poziomu rozwoju politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego w innych krajach - Wirtualny wolontariat : czy nie możesz się ruszyć, ale chcesz pomóc? Cyberprzestępczość lub wirtualny wolontariat umożliwiają pomoc w domu, bez konieczności podróżowania. Koordynacja projektów, doradztwo, pisanie lub szkolenie to działania, które można wykonywać w ramach organizacji pozarządowej za pośrednictwem komputera.

3

Następnie istnieje wolontariat we wszystkich sektorach, na przykład te 4. Zdrowie i sytuacja nadzwyczajna Sytuacje nadzwyczajne spowodowane wojnami, głodem lub klęskami żywiołowymi wymagają większej liczby ochotników. Organizacje apelują o pomoc w przyciąganiu wolontariuszy, którzy chcą wnieść swój wkład w sprawę: od czystej pomocy sanitarnej po zbieranie żywności i ubrań, sytuacje awaryjne wymagają od wolontariuszy wykonywania bardzo zróżnicowanych zadań . Klęski żywiołowe i konflikty oznaczają rannych, chorych i dzieci, którym trzeba się opiekować.

4

Edukacja i profilaktyka Umiejętność czytania, pisania i pisania jest podstawą do promowania dobrych nawyków i zapobiegania problemowym zachowaniom. Wielu wolontariuszy pracuje w zakresie czytania i pisania, edukacji dorosłych, zachęcania i promowania uczestnictwa w społeczności szkolnej itp. Możesz w tym obszarze wykonać bardzo ważną pracę, jeśli pomożesz w inicjatywach na rzecz zapobiegania AIDS, edukacji na temat bezpieczeństwa drogowego, wsparcia w kampaniach szczepień, zapobiegania wypadkom, narkomanii itp. Edukacja jest podstawą rozwiniętego i zdrowego społeczeństwa.

5

Wolontariat ekologiczny: świadomość i promocja Realizacja wolontariatu może być powiązana z troską o środowisko, w czym społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Ochrona gatunków, walka z degradacją środowiska, promowanie recyklingu; Wszystkie te inicjatywy mają więcej mocy, im więcej osób jest w nie zaangażowanych.

6

Integracja i problemy społeczne Grupy dyskryminowane, integracja społeczna i gwarancja praw człowieka to kolejny cel wolontariatu. Aspekt społeczny obejmuje od pomocy w integracji grup zmarginalizowanych, uwagę osób potrzebujących, uwagę osób niepełnosprawnych, obronę praw człowieka itp.